Aankoopkeuring

Wat is een aankoopkeuring?

Bij een aankoopkeuring bezoeken we het goed dat u kopen wil.

Wat gebeurt er precies bij een aankoopkeuring?

 • Visuele inspectie en rondgang om en in het goed en de vertrekken van het goed in kwestie
 • Praktische gebruikstest (voor zover mogelijk) van de uitrusting van het goed
 • Nazicht en duiding van de aanwezige documentatie, keuringsverslagen en certificaten
 • Antwoord op uw vragen over het goed in kwestie

Kom langs op kantoor of bel ons op 011 18 60 60 voor meer info

Of vul het contactformulier in

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

 • Kopers: voor het uitbrengen van een bindend bod.
 • Verkopers: voordat het goed te koop wordt gesteld.

Wat levert het op?

 • Aanlevering van mondelinge feedback en een verslag met foto's, commentaren en tips
 • Aanduiding van mogelijke oorzaken van eventueel vastgestelde gebreken aan het goed in kwestie
 • Aanduiding van mogelijkheden en beperkingen inzake verbouwingen en of uitbreidingen
 • Algemeen advies betreffende onderhoud en herstellingen 
 • Evaluatie van de visueel vastgestelde plus- en minpunten (indien gewenst)
 • Advies inzake verbetering van de energieprestatie en mogelijke besparingen in energieverbruik (indien gewenst)

Wat zijn de beperkingen van een aankoopkeuring?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een aankoopkeuring. 

Artikels 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 22 en 23 van de verkoopsvoorwaarden bepalen de beperkingen van een aankoopkeuring. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. 

Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.


Prijs en opties.

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door de vastgoedexpert.

OppervlaktePrijs
Oppervlakte Prijs
tot 175m² €445
176m² tem 275m² €545

276m² tem 375m²

€645

Groter dan 375m²

Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten  indien expert zich verder dan 50km dient te verplaatsen 

 

OptiesPrijs
+ Waardebepaling €185

+ Opmaak plannen plattegronden 
(Alle oppervlaktes van vloeren, muren, plafonds
en volumes per ruimte)

€485