Bijstand bij oplevering

Wat houdt de dienst bijstand bij oplevering precies in?

Aan te raden bij voorlopige oplevering van nieuwbouw en sleutel op de deur.

Bij de aankoop van een huis of appartement ziet u niet meteen alles wat u moet zien om te weten of u de woning opgeleverd wordt zoals het moet.

Onze vastgoedexpert komt tijdens de voorlopige oplevering ter plaatse om uw belangen als koper te verdedigen. Onze expert zal o.a. een inspectie en opmeting ter plaatse uitvoeren, de aanwezige installaties en apparatuur testen etc.

Bij een oplevering verdedigt de expert uw belangen als koper zodat alle aandachtspunten opgenomen worden in het proces verbaal van oplevering.

Kom langs op kantoor of bel ons op 011 18 60 60 voor meer info

Of vul het contactformulier in

Wanneer moet u een expert raadplegen voor bijstand bij oplevering?

  • Wanneer u als koper zeker wil zijn dat het pand geld waard is
  • Wanneer u als koper vragen of opmerkingen heeft over de aankoop van het pand

Wat levert het op?

  • Bijstand gedurende de volledige duur van de voorlopige oplevering (gemiddeld 1,5 uur)
  • Nazicht van de opgeleverde privatieve delen conform de normen van het WTCB
  • Controle van maten op basis van plannen architect (indien er plannen zijn)
  • Behartiging van uw belang als koper t.o.v. de projectontwikkelaar tijdens de oplevering
  • Voorstellen van oplossing in geval van gebreken en onvolkomenheden
  • Advies inzake onderhoud en verdere afwerking (indien van toepassing)
  • Verslag van de voorlopige oplevering

Wat zijn de beperkingen van een bijstand bij oplevering?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een bijstand bij oplevering.

Artikels 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 22 en 23 van de verkoopsvoorwaarden bepalen de beperkingen van een bijstand bij oplevering. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. 

Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert.

OppervlaktePrijs
Tot 100 m² €585
101m² tot 225m² €685
226m² tot 325m² €785

Groter dan 325 m²

Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten  indien expert zich verder dan 50km dient te verplaatsen 

 

OptiesPrijs
+ Waardebepaling  €195