Homestaging

Wat is een homestaging?

Hoe springt uw woning eruit? Hoe valt ze op in het aanbod te koop?
Maak uw woning klaar, verkoop sneller tegen een betere prijs.

Bij de homestaging van uw woning geeft onze vastgoedexpert u een advies op maat om uw woning te brengen in een optimale staat voor verkoop.

Is het nodig om te schilderen of meubilair verwijderen?
Welke kosten directe- en indirect zijn er om uw woning klaar te maken voor verkoop?

Homestaging is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen, zeker als een woning er niet meteen instapklaar uitziet bij verkoop. 

Wat gebeurt er bij een homestaging?

 • Tips en advies voor presentatie van het goed in kwestie
 • Visuele inspectie en controle op troeven en gebreken ter plaatse
 • Praktische gebruikstest (voor zover mogelijk) van de uitrusting van het goed
 • Tips en advies voor eventueel onderhoud en verbouwmogelijkheden
 • Tips en advies voor presentatie van de woning

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

 • Homestaging is iets voor verkopers: voordat het pand te koop wordt gesteld.

Wat levert het op?

 • Een beter gepresenteerde woning 
 • Een duidelijke zicht op de plus- en minpunten, mogelijkheden en gebreken

Wat zijn de beperkingen van een homestaging?

 • Een homestaging is geen garantie voor een verkoop van een goed.
 • Enkel de delen van het goed die toegankelijk zijn worden geïnspecteerd.
 • Niet vergunde delen waarvan bij de expertise geweten is dat deze niet vergund zijn, worden steeds beschouwd als waardeloos
 • Bij twijfel over de kwaliteit van een specifiek aspect van een goed is het aan te raden een aannemer te raadplegen om een zicht te krijgen op concrete kosten voor onderhoud of herstelling. 
 • Het is van belang om als verkoper alle beschikbare documentatie ter beschikking te stellen bij de verkoop : indien deze documentatieset onvolledig is en o.a. de plannen van het goed niet volledig overgemaakt werden voor de verkoop, kan een koper zich niet voldoende informeren op basis van de beschikbare informatie.
 • Een homestaging is nooit een goedkeuring of afkeuring van een onroerend goed: het is een expertise van de verkoopbaarheid van een onroerend goed op basis van de kennis en ervaring van de expert die zich daarvoor baseert op de aanwezige beschikbare informatie waarbij de kandidaat verkoper ongeacht het oordeel van de expert de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot de verkoop van het goed op de ene of de andere manier. Het is daarom achteraf niet mogelijk om de expert verantwoordelijk te stellen voor de behaalde of niet behaalde prijs of het uitblijven van een verkoop. 
 • Een schriftelijk verslag vormt samen met de mondelinge toelichting gedaan aan de klant ter plaatse of telefonisch vlak na uitvoering van de expertise de volledige opinie van de expert over het goed. Het kan zijn dat niet alle mondeling besproken aspecten, aanbevelingen of opmerkingen besproken worden in het schriftelijke verslag.

 


Prijs en opties.

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door de vastgoedexpert.
Indien de originele bouwplannen van een architect aanwezig zijn krijgt u €25 korting.

OppervlaktePrijs
Oppervlakte Prijs
tot 150m² €385
151m² tem 255m² €485

256m² tem 355m²

€585

Groter dan 356m²

Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten  indien expert zich verder dan 50km dient te verplaatsen 

Kom langs op kantoor, bel ons op 011 18 60 60

Of vul het contactformulier in