Vastgoed als investering

Gemoedsrustfiscaal interessantmaandelijkse inkomsten en een garantie voor de toekomst!

Beleggings- en investeringsvastgoed wordt verhuurd en dient niet om zelf te bewonen. Dat is meteen ook het grote voordeel van zo'n vastgoedinvestering : een belegging met een kapitaalsgarantie in een gebouw met goed rendement. Wat brengt het op? Wat zijn voor- en nadelen? In tijden van onstabiele financiële markten is de rust van een belegging en investering met gegarandeerd rendement en zekerheid op basis van sociaal vastgoed de ideale formule en op zich al onbetaalbaar.

Wat brengt het op?

Een netto-rendement van 5%, 6% of meer is helemaal niet uitzonderlijk.
Vastgoedbeleggers met ervaring weten dat dit interessante rendementen zijn.
We informeren u graag hierover.

Waarom zou u het doen?

• Beleggen in alle rust
Terwijl de koers van aandelen en obligaties (diep) in het rood kan duiken, blijft de waarde van vastgoed stabiel.
• Fiscale kortingen
Lenen is momenteel goedkoop (een rentevoet van 2% of minder is vandaag de norm), dus de timing zit goed om nu in vastgoed te beleggen. Bovendien trekt u de investering in veel gevallen af van uw (personen)belastingen. En zijn er kortingen bij aankoop en op de huuropbrengsten.
• Maandelijkse inkomsten
Met de maandelijkse huurinkomsten van uw vastgoed kunt u uw lening afbetalen, sparen of andere dingen doen. En als het leven duurder wordt, evolueren de huurprijzen gewoon mee.
• Garantie voor de toekomst
We weten allemaal dat het pensioen van de overheid geen goudpot is. Maar als u het aanvult met huurinkomsten of met de opbrengst van de verkoop van uw vastgoed, dan ziet uw oude dag er al een pak comfortabeler uit.
• Mooi geschenk voor kinderen of kleinkinderen
Wat is er mooier dan uw kinderen of kleinkinderen een huis of appartement cadeau te geven. Ook dat is een optie voor uw vastgoedinvestering.

Wat is de behoefte in de markt?

Realisten makelaar en expert stelt projecten voor van diverse ontwikkelaars van sociaal investerings- en beleggingsvastgoed. De ontwikkelaars bieden private investeerders de mogelijkheid om bij te dragen tot een oplossing voor de toenemende problematiek van huisvesting voor mensen met een laag inkomen of mensen in moeilijkheden.

Vlaanderen kent al jaren een groot tekort aan betaalbare huurwoningen.
Meer dan 120.000 mensen staan op de wachtlijst in Vlaanderen en voor gans België gaat het over bijna 200.000 mensen. De groep mensen die net teveel verdient voor een sociale woning en net te weinig om een woning te kunnen kopen wordt steeds groter. Dit zorgt ervoor dat de vraag naar kwalitatief en betaalbaar wonen elk jaar groter wordt. Budgettaire beperkingen maken het echter onmogelijk voor de overheid om het tekort op korte- of middellange termijn alleen op te lossen.

Investeren in sociaal vastgoed

De ontwikkelaar van sociaal vastgoed heeft als doel om middelen van private beleggers aan te wenden om nieuw of gerenoveerd vastgoed aan te kopen en ter beschikking te stellen voor kwalitatief en betaalbaar sociaal wonen. De gebouwen worden verhuurd op basis van lange termijncontracten met gegarandeerde huur aan partijen met een sociale invalshoek. Locaties worden zorgvuldig geselecteerd in functie van de vraag- en aanboddynamiek met het oog op het realiseren van een meerwaarde op lange termijn.


Projecten te koop

De ontwikkelaars van sociaal vastgoed ontwikkelen voortdurend nieuwe projecten. Realisten makelaar bemiddelt in de verkoop van projecten van diverse ontwikkelaars in diverse centrumsteden. Op vraag kan een project voorgesteld of zelfs op maat ontwikkeld worden voor de investeerder in een centrumstad naar voorkeur. 


Voordelen voor private investeerders en beleggers

  • Huurcontract van minimum 9 jaar en maximum 27 jaar.
  • Betaalgarantie: gegarandeerde huurinkomsten, ook indien leegstand of wanbetaling.
  • Opvolgingsgarantie: klusjesdienst ter ondersteuning .
  • (Exclusief) recht op premies bij een eventuele renovatie
  • Maatschappelijke impact: bijdragen tot een betere samenleving
  • Meerwaarde op termijn: grote vraag naar studio’s en kleine appartementen (gezinsverdunning) en vastgoed wordt bovendien altijd duurder in de tijd
  • Geen administratie: tenslotte neemt de hoofdhuurder ook grotendeels de administratieve, financiële en juridische opvolging op zich. Uzelf hoeft geen contact te onderhouden met de daadwerkelijke huurders.
  • Korting registratiebelasting bij aankoop
  • Korting onroerende inkomsten bij verhuur

Financiering aankoop

Financiering kan via de 2e pensioenpijler, bankfinanciering en private middelen.