AANKOOPKEURING

Wat is een aankoopkeuring?

Bij een aankoopkeuring bezoeken we het goed dat u kopen wil.

Wat gebeurt er precies bij een aankoopkeuring?

 • Visuele inspectie en rondgang om en in het goed en de vertrekken
 • Praktische gebruikstest (voor zover mogelijk) van de uitrusting
 • Nazicht en duiding van de beschikbare documentatie
 • Antwoord op uw vragen over het goed in kwestie

Wanneer een aankoopkeuring?

 • Kopers: voor het uitbrengen van een bindend bod.
 • Verkopers: voordat het goed te koop wordt gesteld.


Wat levert het op?

 • Aanlevering van mondelinge feedback en een verslag met foto's, commentaren en tips
 • Aanduiding van mogelijke oorzaken van eventueel vastgestelde gebreken aan het goed in kwestie
 • Aanduiding van mogelijkheden en beperkingen inzake verbouwingen en of uitbreidingen
 • Algemeen advies betreffende onderhoud en herstellingen 
 • Evaluatie van de visueel vastgestelde plus- en minpunten (indien gewenst)
 • Advies inzake verbetering van de energieprestatie en mogelijke besparingen in energieverbruik (indien gewenst)

Wat zijn de beperkingen van een aankoopkeuring?

 • Een aankoopkeuring is aan te raden als onderdeel van een aankoop van vastgoed. Niettegenstaande de keuring een louter een visuele inspectie is - een inspectie van wat zichtbaar is - van een goed zonder technische testen van constructies of installaties, levert ze heel wat nuttige informatie op.
 • Het is van belang om als koper alle beschikbare documentatie grondig door te nemen en zeker om de bouwplannen van het goed grondig te bekijken : indien deze documentatieset onvolledig is, niet beschikbaar of niet volledig overgemaakt werd - o.a. de plannen van het goed - voor aanvang van de expertise, kan de expert niet de nodige vaststellingen doen om relevante gebreken correct aan het licht te brengen. Een externe expertise kan de informatie uit de documentatieset niet vervangen.
 • Het advies dat gegeven wordt bij aankoopbegeleiding is nooit een goedkeuring of afkeuring van een goed : het is een advies over een goed op basis van de kennis en ervaring van de expert die zich daarvoor baseert op de aanwezige beschikbare informatie waarbij de kandidaat koper ongeacht het oordeel van de expert steeds de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot de aankoop van het goed. Het is daarom achteraf niet mogelijk om de expert verantwoordelijk te stellen voor zichtbare of verborgen gebreken of kosten voor onderhoud. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de verkoper en of de bemiddelaar of makelaar om de koper te informeren over alle bekende zichtbare en verborgen gebreken. En verder is het de verantwoordelijkheid van de koper om zichzelf volledig en grondig te informeren over alle aspecten van het goed..

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een aankoopkeuring. Artikels 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 22 en 23 van de verkoopsvoorwaarden bepalen de beperkingen van een aankoopkeuring. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door de vastgoedexpert.

 • Tot 100m² €585
 • Van 101m² tot 225m² €685
 • Van 226m² tot 325m² €785
 • Groter dan 325m² prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen.