BIJSTAND BIJ OPLEVERING

Wat is bijstand bij oplevering?

Aan te raden bij voorlopige oplevering van nieuwbouw en sleutel op de deur.

Bij de aankoop van een huis of appartement ziet u niet meteen alles wat u moet zien om te weten of u de woning opgeleverd wordt zoals het moet.

Onze vastgoedexpert komt tijdens de voorlopige oplevering ter plaatse om uw belangen als koper te verdedigen. Onze expert zal o.a. een inspectie en opmeting ter plaatse uitvoeren, de aanwezige installaties en apparatuur testen etc.

Bij een oplevering verdedigt de expert uw belangen als koper zodat alle aandachtspunten opgenomen worden in het proces verbaal van oplevering.

Wanneer bijstand bij oplevering?

 • Wanneer u als koper zeker wil zijn dat het pand geld waard is
 • Wanneer u als koper vragen of opmerkingen heeft over de aankoop van het pand


Wat levert het op?

 • Bijstand gedurende de volledige duur van de voorlopige oplevering (gemiddeld 1,5 uur)
 • Nazicht van de opgeleverde privatieve delen conform de normen van het WTCB
 • Controle van maten op basis van plannen architect (indien er plannen zijn)
 • Behartiging van uw belang als koper t.o.v. de projectontwikkelaar tijdens de oplevering
 • Voorstellen van oplossing in geval van gebreken en onvolkomenheden
 • Advies inzake onderhoud en verdere afwerking (indien van toepassing)
 • Bijstand bij opname van alle relevante punten in het PB van de voorlopige oplevering

Wat zijn de beperkingen van bijstand bij oplevering?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een bijstand bij oplevering. Artikels 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 22 en 23 van de verkoopsvoorwaarden bepalen de beperkingen van een bijstand bij oplevering. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik hier voor de volledige verkoopsvoorwaarden

Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert.

 • Tot 100 m² €585
 • Van 101m² tot 225m² €685
 • Van 226m² tot 325m² €785
 • Groter dan 325 m² Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen