BIJSTAND BIJ OPLEVERING

Wat is bijstand bij oplevering?

Aan te raden bij voorlopige oplevering van nieuwbouw en sleutel op de deur.

Bij de aankoop van een huis of appartement ziet u niet meteen alles wat u moet zien om te weten of u de woning opgeleverd wordt zoals het moet.

Onze vastgoedexpert komt tijdens de voorlopige oplevering ter plaatse om uw belangen als koper te verdedigen. Onze expert zal o.a. een inspectie en opmeting ter plaatse uitvoeren, de aanwezige installaties en apparatuur testen etc.

Bij een oplevering verdedigt de expert uw belangen als koper zodat alle aandachtspunten opgenomen worden in het proces verbaal van oplevering.

Wanneer bijstand bij oplevering?

 • Wanneer u als koper zeker wil zijn dat het pand geld waard is
 • Wanneer u als koper vragen of opmerkingen heeft over de aankoop van het pand


Wat levert het op?

 • Bijstand gedurende de volledige duur van de voorlopige oplevering (gemiddeld 1,5 uur)
 • Nazicht van de opgeleverde privatieve delen conform de regels van de kunst
 • Controle van maten op basis van plannen architect (indien er plannen zijn)
 • Behartiging van uw belang als koper t.o.v. de projectontwikkelaar tijdens de oplevering
 • Voorstellen van oplossing in geval van gebreken en onvolkomenheden
 • Advies inzake onderhoud en verdere afwerking (indien van toepassing)
 • Bijstand bij opname van alle relevante punten in het PB van de voorlopige oplevering
 • Met 15 jaar ervaring en een erkenning als Vlabel expert, energiedeskundige en Gerechtsdeskundige hebben we u waarschijnlijk wel wat te vertellen.

Wat zijn de beperkingen van bijstand bij oplevering?

 • Een bijstand bij oplevering is aan te raden als onderdeel van de oplevering van een nieuwbouw. 
 • Niettegenstaande de keuring een louter een visuele inspectie is - een inspectie van wat zichtbaar is - van de gemakkelijk toegankelijke delen van een goed zonder technische testen van constructies of installaties, levert ze heel wat nuttige informatie op.
 • Daken worden vanop het maaiveld of vanuit de zolderverdieping geïnspecteerd.
 • Een bijstand bij oplevering is geen verzekering van de aankoop en kan zodoende ook niet gebruikt worden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zichzelf volledig en grondig te informeren over alle aspecten van het goed.
 • Indien deze documentatieset onvolledig is, niet beschikbaar of niet volledig overgemaakt werd - o.a. de ondertekende plannen van het goed - voor aanvang van de expertise, kan de expert niet de nodige vaststellingen doen om relevante gebreken correct aan het licht te brengen.
 • De verkoper en de verkopende makelaar zijn steeds verantwoordelijk voor de aanleveren van alle informatie en dat over alle bekende zichtbare en verborgen troeven en gebreken van het goed in kwestie
 • Een externe expertise kan de informatie uit de wettelijke en technische documentatieset van het goed niet vervangen.
 • Het advies dat gegeven wordt bij een bijstand bij oplevering is nooit een goedkeuring of afkeuring van een goed maar slechts een advies
 • De kandidaat koper draagt ongeacht het advies van de expert steeds zelf de eindverantwoordelijkheid om over te gaan tot de aanvaarding van het goed.
 • Het is achteraf niet mogelijk om de expert verantwoordelijk te stellen voor zichtbare of verborgen gebreken of kosten voor onderhoud of herstelling.
 • Waar verder onderzoek nodig is door een specialist, wordt dat aangegeven.

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een bijstand bij oplevering. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert.

 • Tot 100 m² €585
 • Van 101m² tot 225m² €685
 • Van 226m² tot 325m² €785
 • Groter dan 325 m² Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen