Homestaging

Hoe springt uw woning eruit?
Hoe valt ze op in het aanbod te koop?

Maak uw woning klaar. Verkoop sneller èn tegen een betere prijs. 

Bij de homestaging van uw woning geeft de vastgoedexpert u een advies op maat om uw woning te brengen in een optimale staat voor verkoop. 

Vaak willen verkopers de woning meteen opknappen met schilderwerken. Is dat wel nodig? Of zijn er andere dingen die belangrijker zijn?

Homestaging wordt sterk aanbevolen, zeker als een woning er niet meteen instapklaar uitziet bij verkoop.

Homestaging stap 1

Stap 1 is de analyse van uw woning.
U kunt kiezen voor een advies en daarna zelf aan de slag gaan.

 • We maken een inspectie en controle op de plus- en minpunten van de woning.
 • We presenteren u die punten helder in een lijst.
 • Verder krijgt u tips voor een betere presentatie van uw woning.
 • We ronden af met een advies en een lijstje met concrete actiepunten.


Homestaging stap 2

Stap 2 is de verbetering van de presentatie van uw woning.
Na de inspectie van de woning gaan we aan de slag om de woning beter te presenteren.

 • We bespreken de te verbeteren punten.
 • We voeren de punten uit die snel de presentatie van de woning verbeteren.
 • Verder krijgt u tips voor een betere presentatie van uw woning.
 • We ronden af met een advies en een lijstje met concrete actiepunten.

Wat levert het op?

 • Een beter gepresenteerde woning 
 • Een duidelijke zicht op de plus- en minpunten, mogelijkheden en gebreken

Wanneer is het tijd voor homestaging?

 • Voor de verkoop van de woning.
 • Zelfs voor de bepaling van de verkoopprijs!
Wat zijn de beperkingen van Homestaging?

 • Een homestaging is geen garantie voor een verkoop van een goed.
 • Enkel de delen van het goed die toegankelijk zijn worden geïnspecteerd.
 • Bij twijfel over de kwaliteit van een specifiek aspect van een goed is het aan te raden een aannemer te raadplegen om een zicht te krijgen op concrete kosten voor verbetering, onderhoud of herstelling. 
 • Het is van belang om als verkoper alle beschikbare documentatie ter beschikking te stellen : indien deze documentatieset onvolledig is en o.a. de plannen van het goed niet volledig overgemaakt werden voor de verkoop, kan een koper zich niet voldoende informeren op basis van de beschikbare informatie.
 • Een homestaging is beperkt tot de verbetering van de presentatie van het goed : het gaat om advies over en of het daadwerkelijk verbeteren van de presentatie van de woning zodat de verkoopbaarheid sterk verbetert. De expert doet daarbij voorstellen op basis van de kennis en ervaring van de expert waarbij de kandidaat verkoper ongeacht het oordeel van de expert de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot de verkoop van het goed op de ene of de andere manier. Het is daarom achteraf niet mogelijk om de expert verantwoordelijk te stellen voor de behaalde of niet behaalde prijs of het uitblijven van een verkoop. 

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een homestaging. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Prijs en opties.

U kunt kiezen voor Stap 1 of voor Stap 1 en 2
Indien de originele bouwplannen van een architect aanwezig zijn krijgt u €50 korting.
De grootte van de woning bepaalt de prijs van de homestaging

Stap 1 : Analyse en advies

 • Prijs tot 125 m² €385
 • Prijs van 126 m² tem 225m² €485
 • Prijs van 226 m² tem 355m² €585
 • Groter dan 356 m² Prijs op aanvraag

Stap 2 : Verbetering van de presentatie

 • Prijs tot 125 m² €385
 • Prijs van 126 m² tem 225m² €485
 • Prijs van 226 m² tem 355m² €585
 • Groter dan 356 m² Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 50km dient te verplaatsen