Aankopen

Huizenjacht & prijsonderhandeling

dossiersamenstelling & contracten


Huizenjacht

Realisten kan voor u op zoek gaan naar een nieuwe woning.
Op basis van uw wensen en budget zoeken we een nieuwe gepaste woning voor u.

Prijsonderhandeling

Op basis van de beschikbare documentatie en een door ons zelf gemaakte waardebepaling van uw nieuwe woning en op basis van onze marktekennis, onze expertise als bouwtechnisch expert, als erkend energiedeskundige en makelaar, selecteren we een woning die tegemoet komt aan uw wensen èn tegen de best mogelijke prijs.

Prijsonderhandelingen worden desgevallend steeds gedaan binnen de limieten aangegeven door de kandidaat koper die ook de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de aankoop van het goed

Professioneel, kritisch en met kennis van zaken

Wij zijn erkend als erkend makelaars en erkende schatters o.a. voor ING, Vlabel. Jaarlijks zien we zo'n 350 woningen voor expertise. We weten wat we voor u doen! We stellen vragen. Veel vragen. En we vragen door. We zijn niet emotioneel betrokken bij de aankoop.

We kunnen de aankoop in perspectief plaatsen en kritisch benaderen. Zo helpen we te komen tot een evenwichtig beeld van de woning waarbij u plussen en minnen, troeven en gebreken, mogelijkheden en beperkingen tegen elkaar kunt afwegen.

Contracten

Contracten worden door ons nagelezen, onderhandeld of opgemaakt. We doen wat nodig is. Soms is onze tussenkomst beperkt tot de opmaak van de wettelijke documentatieset en contracten. Ook dat kan!


De wettelijke documentatieset

Er is doorgaans informatie beschikbaar bij de verkoop van vastgoed. Vaak is dat te veel. Soms is het te weinig.

Ofwel
zien we dat kopers de informatie niet doornemen, niet voldoende grondig erop ingaan of de kennis en de achtergrond missen om goed te begrijpen wat de diverse certificaten en attesten aan informatie bevatten. Ofwel merken we dat belangrijke stukken ontbreken. Daarom checken we de documentatieset en vullen we aan waar nodig.

Wat zijn de beperkingen van aankoopmakeling?

  • Aankoopmakeling is een adviserende dienstverlening waarbij de expert of makelaar niet in de plaatst treedt van de koper. Realisten koopt dus niet in de plaats van de koper.

  • Het advies dat gegeven wordt is nooit een goedkeuring of afkeuring van een goed : het is een advies over een goed op basis van de kennis en ervaring van de expert die zich daarvoor baseert op de aanwezige beschikbare informatie waarbij de kandidaat koper ongeacht het oordeel van de expert steeds de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot de aankoop van het goed.


U wil alles toch liever zelf doen?
Maar u hebt toch expertise nodig?

Of beter, u hebt toch een expertise nodig?
Kies dan voor onze aankoopkeuring. Met waardebepaling.
U kent dan de plussen en minnen van uw aankoop. En de correcte waarde

Meer info over de aankoopkeuring