WAARDEBEPALING

Wat is een waardebepaling?

Vraagprijzen zetten kopers en verkopers vaak op het verkeerde been.

Het resultaat is dat men nogal eens appelen met citroenen vergelijkt zonder dat de kenmerken die het verschil maken in de waarde van vastgoed aan bod komen.

Als vastgoedexpert maken we een objectieve inschatting hoeveel uw huis, appartement, opbrengsteigendom, bedrijfsvastgoed, kantoor, bouwgrond waard is.

Niet wettelijk verplicht, maar een taxatie, schatting woz of waardebepaling is wel sterk aanbevolen bij een verkoop, aankoop, echtscheiding, erfenis of een schenking.

Wat gebeurt er precies tijdens de waardebepaling?

 • Opmeting van perceel en gebouw ter plaatse
 • Controle ter plaatse van ligging, staat, energieprestatie, renovatie en onderhoud
 • Berekening van de minimale en de maximale waarde bij verkoop
 • Berekening van de minimale en de maximale waarde bij verhuur
 • Advies over verkoopprijs voor verkopers en over biedprijs voor kopers (indien gewenst)
 • Berekening van de waarde na de verbouwingen (indien gewenst)

Wanneer moet er een waardebepaling gebeuren?

 • Kopers: voor het uitbrengen van een bindend bod.
 • Verkopers: voordat het pand te koop wordt gesteld.
 • Indien u na de waardebepaling beslist om ons de woning te laten verkopen, betalen we u de waardebepaling terug!

Wat levert het op?

 • Volledige en gedetailleerde beschrijving met focus op de staat waarin de woning zich bevindt
 • Aflevering van verslag via email of de brievenpost met originele handtekening van de expert

Wat zijn de beperkingen van een waardebepaling?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een waardebepaling. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Nota bene!

 • Een waardebepaling is louter een appreciatie van de waarde van een goed zonder oordeel over de opportuniteit van de aankoop.
 • Niet vergunde delen waarvan bij de expertise geweten is dat deze niet vergund zijn, worden steeds beschouwd als waardeloos
 • Bij waardebepalingen na verbouwing, wordt ervan uitgegaan dat de aanvrager voor uitvoering van de waardebepaling de nodige informatie over verbouw- en herstellingskosten vergaard heeft bij professionele aannemers. 
 • Een waardebepaling houdt rekening met alle relevante factoren die een invloed hebben op de waarde van het goed. Zo hebben steeds de grondwaarde en voor alle constructies de nieuwbouwwaarde, de vloerplaatwaarde èn de energieprestatie en de gebruikte bouwtechniek een doorslaggevende invloed in de waardebepaling. Verder wordt er natuurlijk rekening gehouden met de markt.


Prijs en opties

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert. 

 • Prijs Tot 150m² €285
 • Prijs van 151m² tot 255m² €385
 • Prijs van 256m² tot 395m² €485
 • Groter dan 396m² Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen 

Opties Prijs + Opmaak plannen en plattegrond (alle oppervlaktes van vloeren,
muren, plafonds en volumes per ruimte) €485