Expert

Wat moet u weten over de expertises van Realisten?

Realisten biedt expertises aan die verwant zijn de verkoop en verhuur van vastgoed.

We zullen ons steeds voorbereiden, zo goed als dat kan. Dat kan op basis van online beschikbare informatie, zoals info van de bemiddelende makelaar, en op basis van info uit de wettelijke verplichte documentatie bij verhuur en verkoop en zoals reeds bestaande certificaten, keuringen en attesten zoals EPC, keuring van tank en elektriciteit, bodemattest, eigendomstitel en ook uit aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels, facturen van werken en bouwaanvragen, foto’s van werken, subsidieaanvragen en laatst maar niet in het minst uit bouwaanvraag en of as-built plannen van een gebouw.

Naargelang het type bijstand, bemiddeling, expertise of inspectie zal de expert u vragen om specifieke informatie aan te leveren. Na de expertise verwerkt de expert zijn bevindingen in een verslag.

Hoe lang duurt een keuring of controle van onze vastgoedexpert?

Een aankoopkeuring duurt ongeveer 1,5 uur.
Een waardebepaling duurt zelden langer dan een uur.
Een plaatsbeschrijving neemt meestal een paar uur tijd in beslag.

Als het goed te groot is of als er veel problemen zijn, mag u ervan uitgaan dat de expertise langer duurt.
Naast een geschreven verslag, krijgt u ook een mondelinge samenvatting van de bevindingen van de expert. Hoewel het niet absoluut noodzakelijk is voor kopers of verkopers om aanwezig te zijn, moedigen wij het sterk aan dat iedereen voor wie er een belang is, aanwezig is. Aan wie er is, kunnen wij nuttige raad geven, uitleg verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw, en om het even welke vraag van beantwoorden.

Hoe ver gaat gaat Realisten precies bij het uitvoeren van zijn expertise?

Al onze expertises zijn gebaseerd op visuele inspecties van het goed vanop het grondniveau of vloerniveau.
Wij doen dus zelf geen destructieve of technische tests. Wij maken niets stuk.
Praktische tests doen we wel in de mate van het mogelijke.
Wij verplaatsen geen meubilair, bezittingen of wat dan ook. Wij zijn immers te gast in iemand anders huis.

Het gebeurt dat wij ons aanmelden voor een controle maar dat we de woning op geen enkele manier binnen kunnen. Het komt wel eens voor dat iemand wil bewijzen dat de woning wel degelijk goed gebouwd of gerenoveerd is en daarvoor een stuk bekleding van een plafond wegneemt. Dergelijke openheid juichen we enorm toe en vergemakkelijkt alleen maar de expertise en de verkoop van uw woning.

Moet ik mij voorbereiden op een keuring of controle van Realisten?

Best wel. Maak tijd vrij. De ene expertise verloopt al vlotter dan de andere keuring.
Om een inspectie vlot te laten verlopen is het belangrijk dat de expert overal goed bij kan. Zorg dat het goed proper is. Ruim alle rommel op, verplaats zoveel mogelijk zware meubels op plekken die de expert misschien zullen interesseren en maak de afspraak liefst op een moment dat je kinderen en/of huisdieren niet aanwezig zijn. Om er zeker van te zijn dat wij volledige toegang tot de vertrekken van het gebouw of de woning in kwestie hebben, raden we u aan om met de vastgoedmakelaar of de verkoper van de woning contact op te nemen de dag vóór de controle.

Bij bezichtigingen bij de verkoop van de woning geldt hetzelfde : het nodige vertrouwen komt met openheid en helderheid en leidt tot een vlotte verkoop van uw vastgoed. 

Is het van belang dat alle vertrekken toegankelijk zijn?

Het komt al te vaak voor dat we geen toegang hebben tot sommige vertrekken.
Dat geeft geen goede indruk, want zo kan belangrijke informatie over het hoofd worden gezien. Vergrendelde vertrekken zijn vaak een slecht voorteken en manen aan tot voorzichtigheid. Zorg ervoor dat zolders, kelders, de garage, keuken, badkamer en slaapkamers, elektriciteitskast, waterteller, technische ruimtes en ook de verhuurde delen toegankelijk zijn. Zou u vastgoed kopen als u er niet alles mag van zien?

Elke woning heeft plus en minpunten, troeven en gebreken, mogelijkheden en beperkingen. Wij kijken daardoor. Daarvoor komt u net bij ons.

Moet de expert of makelaar de aanwezige technische installaties kunnen nakijken?

Om de verwarming, het sanitair, de elektriciteit en andere technische installaties na te kijken zoals het hoort, is het belangrijk dat ‘alles aangesloten’ is en dat ‘alles werkt’ en dat ‘er elektriciteit is’. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, maar wij adviseren u het nodige te doen opdat de nutsvoorzieningen operationeel zijn tijdens de controle. Alles wat niet nagekeken kan worden, roept alleen maar meer vragen op.

Als makelaar zijn we tevens verplicht om melding te maken van alle gebreken die ons bekend zijn.
Om een kat in een zak te verkopen oet u niet bij ons zijn.

Kunnen vastgoedexpertises en bezichtigingen ook ‘s avonds of tijdens het weekend worden uitgevoerd?

Dat kan. Maar niet altijd. Hoe dan ook is het belangrijk dat we de expertise kunnen doen bij daglicht omdat er dan meer te zien is. In de zomer kunnen we zodoende vaak nog later op de avond een keuring uitvoeren terwijl dat in de winter niet kan. Een controle bij valavond of in duisternis is quasi nutteloos. Kunstlicht werpt helaas niet op alles wat wij willen zien het juiste licht. Voor zover het kan, passen we ons aan, aan uw agenda. Daarom kan u ook controles in het weekend boeken.  

Hetzelfde geldt voor bezichtigingen bij verkoop. Kopers willen graag weten wat ze kopen. Terecht.
Hoe zou u zelf zijn?

Mag ik iemand meebrengen wanneer Realisten langskomt?

Ja natuurlijk.

Soms denken mensen echter dat een expertise de perfecte gelegenheid is om een woning aan de hele familie te laten zien. Een expertise is een intensieve bezigheid die volledige concentratie vereist van de expert en van uzelf. Het resultaat van ons werk is dus beter naarmate er minder mensen aanwezig zijn bij de controle. Daarom dringen wij erop aan dat niet meer dan twee personen per partij de expertise bijwonen. Zo verloopt alles ook vlotter. En de showcase kunt u dan doen erna!

Ook bij makeling hebben we graag de handen vrij. Bij voorkeur gaat u even een blokje om bij bezichtigingen, tenzij het niet anders kan. Ook is het best dat huisdieren bij bezichtigingen niet voor de voeten lopen. Het kan allemaal wel maar het bemoeilijkt de verkoop vaak nodeloos.

Wat zijn de beperkingen van een expertise van Realisten?

De expertises van Qalibrate Bv zijn steeds een visuele inspectie - een inspectie van wat zichtbaar is - of gebaseerd op een visuele inspectie - van wat zichtbaar is - van de delen van een goed die zonder hulpmiddelen bereikbaar zijn en zonder technische testen van constructies of installaties behalve bij keuring riolering, keuring elektriciteit en stookolietankkeuring waar de expert van dienst wel technische tests uitvoert. 

Enkel de delen van het goed die toegankelijk zijn worden geïnspecteerd. Daken en kelders worden enkel geïnspecteerd vanop het maaiveld voor zover het dak vanop die afstand visueel duidelijk zichtbaar is en verder van binnenuit het goed : bij twijfel over de kwaliteit van een specifiek aspect van een goed is het aan te raden een aannemer te raadplegen om een zicht te krijgen op concrete kosten voor onderhoud of herstelling. Het is sowieso aan te raden om specifieke technische installaties en ook het dak van een goed apart na te laten kijken door een gespecialiseerd aannemer en dat los van een aankoopkeuring. 

Het is van belang om als koper alle beschikbare documentatie grondig door te nemen en zeker om de bouwplannen van het goed grondig te bekijken : indien deze documentatieset - o.a. de plannen van het goed - onvolledig is en niet volledig overgemaakt werd voor aanvang van de expertise, kan de expert niet de nodige vaststellingen doen. Een externe expertise kan de informatie uit de documentatieset niet vervangen. 

Een expertise is nooit een goedkeuring of afkeuring van een goed : het is een expertise van de zichtbare staat van een goed op basis van de kennis en ervaring van de expert die zich daarvoor baseert op de aanwezige beschikbare informatie waarbij de kandidaat (ver)koper of (ver)huurder ongeacht het oordeel van de expert steeds de eindverantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar beslissing om over te gaan tot de (ver)koop of (ver)huur van het goed. Het is daarom achteraf niet mogelijk om de expert verantwoordelijk te stellen voor zichtbare of verborgen gebreken of kosten voor onderhoud of herstellingen. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de verkoper/verhuurder en of de bemiddelaar of makelaar om de koper/huurder te informeren over alle bekende zichtbare en verborgen gebreken. En verder is het de verantwoordelijkheid van de koper/huurder om zichzelf volledig en grondig te informeren over alle aspecten van het goed in kwestie.  

Hoe betaal ik Realisten?

Expertises kunt u betalen bij voorkeur ter plaatse. Dat kan cash of online.
Als het echt niet anders kan, kunt u achteraf betalen. We vragen dan wel de nodige identificatiegegevens zodat we er zeker van zijn dat u het rapport krijgt op het juiste adres en wij de correcte betaling voor onze dienstverlening.

Het honorariuim voor makelingopdrachten dient wettelijk verplicht via bankoverschrijving betaald te worden.
Cash betalingen zijn daarbij expliciet wettelijk verboden.