Asbest attest

Wat is een ASBEST attest?

Wettelijk verplicht bij de verkoop van een huis, appartement, kantoor, handelszaak …

Het ASBEST attest geeft aan of er asbest aanwezig is en of dat verwijderd moet worden. Zo geeft het ook een inschatting van de te verwachten kosten voor energetische renovatie.

Na de keuring ontvangt u een ASBEST INVENTARISATIE ATTEST.

Het EPC is maximum 10 jaar geldig.

Sedert 2020 is er naast het EPC voor huizen en appartementen, ook het EPC NR voor niet-residentiële gebouwen en het EPC voor gemene delen van appartementen.

Wat gebeurt er precies tijdens de keuring?

 • Volledige opmeting van het goed ter plaatse
 • Praktische test op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen indien nodig
 • Fotoreportage van alle vertrekken van de woning
 • Controle in dak, vloer, muren en plafonds, cv installatie ...
 • Na opmeting uittekenen van de plannen, analyse van stalen en ingave ASBEST info
 • Aflevering van het keuringsattest

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

Deze keuring moet verplicht plaatsvinden voordat de onderhandse overeenkomst wordt gesloten voor verkoop.

Wat levert het op?

 • Wettelijk keuringsverslag ASBEST INVENTARISATIE ATTEST dat inzicht geeft in de aanwezigheid van Asbest in de woning
 • Aflevering van verslag via email of de brievenpost met originele handtekening van de energiedeskundige

Wat zijn de beperkingen van een ASBEST ATTEST?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een Asbestattest. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Nota bene!

 • Ook alle bijgebouwen op het perceel worden onderzocht op de aanwezigheid van asbest
 • Asbesthoudende materialen komen meestal voor in de isolatie van verwarmingsbuizen, oude kunstofvloeren, oud pleisterwerk, oude lambrisering, oude elektrische installaties en dakbedekking met kunstleien of golfplaten.

Prijs en opties ASBEST attest huizen en appartementen

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert.

 • Studio en Appartement €580
 • Huis €665
 • Andere prijzen op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen 

Bel ons op 011 18 60 60

Bel ons op 011 18 60 60