KEURING STOOKOLIETANK

Wat is een tankkeuring?

Verplichte keuring bij verkoop van een woning met een stookolietank.

De staat van de stookolietank om kans op lekken en bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden staat centraal in deze keuring. Deze keuring is wettelijk verplicht voor zowel bovengrondse als ondergrondse mazouttanks en moet op regelmatige basis uitgevoerd worden.

Na de keuring stelt onze de expert een conformiteitsattest op èn krijgt de tank een groene dop of groen label.
Deze keuring is niet nodig voor geneutraliseerde tanks.

Wat gebeurt er precies tijdens de keuring?

 • Controle op aanwezigheid van water en slib
 • Controle van de werking van de overvulbeveiliging
 • Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
 • Dichtheidsproef via ultrasoon test op ondergrondse stalen tanks
 • Afleveren van het label (groene dop)
 • Afleveren van het keuringsattest

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

 • Particuliere tanks van minder dan 5.000 Liter
 • Ondergrondse tank Elke 5 jaar
 • Bovengrondse tank Enkel bij ingebruikname
 • Particuliere tanks van meer dan 5.000 Liter
 • Ondergrondse tank Elke 2 jaar en om de 10 of15 jaar grondig
 • Bovengrondse tank Elke 3 jaar en om de 20 jaar grondig voor tanks van meer dan 20.000 liter

Wat levert het op?

Wettelijk keuringsverslag dat inzicht geeft in de kwaliteit van uw brandstoftank

Wat zijn de beperkingen van een keuring stookolietank?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een stookolietankkeuring?

Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Nota bene!

 • Een keuring heeft louter tot doel de conformiteit van de installatie na te gaan.
 • Een groene vuldop op een tank is waardeloos zonder het bijbehorende keuringscertificaat

Prijs

Tankkeuring €225
Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen 

Opties

Overvulbeveiliging tanks €195

Bel ons op 011 18 60 60

Bel ons op 011 18 60 60