PLAATSBESCHRIJVING

Wat is een plaatsbeschrijving?

Verplichte keuring bij verhuur als hoofdverblijfplaats, aan te raden bij handelshuur en gemene huur.
Aan te bevelen keuring bij verkoop als de verkoper de woning nog een tijdje bewoont.

Bij een plaatsbeschrijving wordt een gedetailleerd document opgemaakt waarin de staat van de woning en iedere kamer met tekst en foto's wordt beschreven.

Alle partijen moeten aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving én wordt enkel geldig verklaard wanneer alle partijen het document ondertekenen.

Zeer belangrijk bij uittrede en bepaling van de huurschade!
Zonder plaatsbeschrijving kan geen huurschade vastgesteld worden.

Wat gebeurt er precies tijdens de plaatsbeschrijving?

 • Beschrijving ter plaatse van de staat waarin de woning zich bevindt
 • Visuele inspectie van alle vertrekken met hun kenmerken, beschadigingen etc
 • Praktische test van aanwezige installaties en apparatuur
 • Fotoreportage van alle vertrekken van de woning
 • Opname meterstanden gas, water en elektriciteit (indien gewenst)
 • Opname overgedragen sleutels (indien gewenst)
 • Nazicht en duiding van EPC en elektriciteitskeuring (indien aanwezig)


Wanneer moet er een plaatsbeschrijving gebeuren?

Een plaatsbeschrijving bij verhuur is verplicht bij woninghuur en gebeurt best voor de verhuis (intrede) of uit (uittrede) de woning. Op het einde de huurperiode wordt er tevens een schaderaming opgemaakt in geval van huurschade. Wanneer u de woning verkoopt gebeurt de plaatsbeschrijving best vooraleer de koper de sleutels ontvangt indien dat aan de verkoper toegestaan wordt voordat de akte verleden is.

Wat levert het op?

 • Volledige en gedetailleerde beschrijving met focus op de staat waarin de woning zich bevindt
 • Aflevering van verslag via email of de brievenpost met originele handtekening van de expert

Wat zijn de beperkingen van een plaatsbeschrijving?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een plaatsbeschrijving. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Prijs en opties

De prijs wordt steeds gedeeld door partijen, ieder betaalt de helft van de totale prijs.

Als oppervlakte geldt het aantal m² vastgesteld door onze vastgoedexpert.

 • Tot 105m² €450 (€ 225 per partij)
 • Van 106m² tot 205m² €550 (€ 275 per partij)
 • Van 206m² tot 305m² €650 (€ 325 per partij)
 • Groter dan 306m² Prijs op aanvraag

Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen