KEURING ELEKTRICITEIT

Wat is een keuring van elektriciteit?

Keuring verplicht bij verkoop van een woning. Aan te raden bij verhuur.

De expert controleert de elektrische installaties van de woning op conformiteit met het AREI en stelt een keuringsattest.

Uit statistieken blijft dan 15% van alle woningbranden te wijten is aan gebrekkige elektrische installaties. Daarom is het wettelijk verplicht om een keuringsattest te hebben van alle elektrische installaties bij verkoop. Dit geldt ook voor nieuwbouw.

Het keuringsattest is 25 jaar geldig.

Wat gebeurt er precies tijdens de keuring?

  • Volledige keuring van de elektrische installatie
  • Controle van de zekeringkast en van de aanwezige zekeringen
  • Controle van de aarding en van alle stopcontacten in de woning
  • Controle van de stroomverliesschakelaar
  • Controle van de aanwezige elektrische schema’s
  • Aflevering van het keuringsattest

Wanneer moet deze keuring plaatsvinden?

Deze keuring moet verplicht plaatsvinden voordat het pand te koop wordt aangeboden op de vastgoedmarkt.

Wat levert het op?

  • Wettelijk keuringsverslag dat inzicht geeft in de veiligheid van de elektrische installatie van het pand.
  • Aflevering van verslag via email of de brievenpost met originele handtekening van de expert

Wat zijn de beperkingen van een keuring elektriciteit?

Opdat verwachtingen van onze cliënten zouden stroken met de effectief geleverde dienstverlening, verwijzen we naar de verkoopsvoorwaarden voor wat betreft de beperkingen van een keuring van de huishoudelijke elektrische installatie. Alle verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing. Let ook op de artikels over opmerkingen en klachten 5 tot en met 16 en 32 tot en met 38. Lees deze artikels goed na zodat u weet wat u kunt verwachten en wat niet. Door de bestelling van een dienstverlening bij Qalibrate Bv verklaart de cliënt zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. Klik op deze link om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden.

Nota bene!

  • Een keuring heeft louter tot doel de conformiteit van de installatie na te gaan.
  • Indien de plannen van de elektrische installatie niet aanwezig zijn, is het voor de expert niet mogelijk om de installatie conform te verklaren met het AREI. Idem voor afwezigheid van een aardlekbeveiliging (differentieelschakelaar) of aarding van de elektrische installatie.

Prijs en opties

Er is een korting indien u plannen van de elektrische installatie kunt voorleggen : deze plannen zijn immers wettelijk verplicht en moet u kunnen voorleggen bij de keuring. Zonder plannen wordt de elektrische installatie sowieso afgekeurd omdat dit een formele verplichting is conform het AREI.

Prijs voor alle types vastgoed €155 per meter
Extra verplaatsingskosten indien expert zich verder dan 25km dient te verplaatsen